Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

Versie December 2022

Akky Fit B.V. wordt hieronder als “Akky Fit” aangeduid.

Als lid van Akky Fit heeft u toegang tot de sportschool van Akky Fit door middel van de persoonlijk, niet overdraagbare, QR code die u van Akky Fit ontvangt. Indien de (toegangs)poort onverhoopt niet open gaat, dan kunt u het nummer bellen dat op de balie is aangegeven, dan wel kunt u ook de tablet gebruiken die op de balie ligt en daarmee bellen. In geval van afwezigheid van medewerkers van Akky Fit is er ook de mogelijkheid om op de bel te drukken, die in de sportschool van Akky Fit hoorbaar is.

Een lid van Akky Fit kan gebruik maken van de kleed(kamer)faciliteiten en kan, naast de abonnementskosten, tegen extra betaling gebruik maken van de saunafaciliteiten en van de douchefaciliteiten. In de ‘gouden’ abonnementsvormen is het één keer per week gebruik maken van de sauna inbegrepen in de abonnementsprijs.

Akky Fit beschikt over lockers. Het is mogelijk om, voor eigen rekening, een slotje met sleutel, bij Akky Fit te kopen. Deze slot en sleutel blijven uw eigendom. Ter zake dit slot (en sleutel) is bruikleen, in verband met het risico van dupliceren van een sleutel, niet mogelijk. U dient de sleutel zelf te bewaren en bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het kwijtraken/vermissen ervan. Akky Fit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. Het gebruik van lockers is en blijft dus voor uw eigen risico.

Een lid van Akky Fit dient alle ruimtes van (de sportschool) van Akky Fit zo schoon mogelijk te houden en bijvoorbeeld, anders dan in de daartoe bestemde prullenbakken, geen lege flesjes en dergelijke achter te laten in de sportschool.

U dient zich na het douchen in de natte ruimte af te drogen. Dit ook ter voorkoming van natte (gladde) vloeren.
Gebruik van de sportschool van Akky Fit dient in gepaste (sport)kleding (geen werkkleding, geen spijkerbroek etc.) en met schone sportschoenen plaats te vinden. Schoenen die buiten gedragen zijn/worden, dienen schoon te zijn.

Het gebruik van een handdoek tijdens het sporten is verplicht.

Na het gebruiken van een (sport)toestel dient u dit schoon te vegen met uw handdoek en dient u het toestel vervolgens te reinigen met de in de sportschool van Akky Fit aanwezig reinigingsmiddelen en (papieren) doekjes. Dit zodat het (sport)toestel door de volgende gebruiker weer schoon in gebruik kan worden genomen.

Het is niet toegestaan om in (de sportschool van) Akky Fit geluidsopnames en/of beeldopnames en/of foto’s te maken. Overtreding van deze regel kan tot gevolg hebben dat u de toegang tot de sportschool van Akky Fit, zonder recht op restitutie van (abonnements)gelden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, ontzegd wordt.

Losse materialen (gewichten, matjes en ander ((klein)) materiaal) dienen na gebruik te worden teruggelegd op de daarvoor bestemde plaats. Aanwijzingen van (medewerkers van) Akky Fit dienen opgevolgd te worden, bij gebreke waarvan u de toegang tot (de sportschool van) Akky Fit, zonder recht op restitutie van (abonnements)gelden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, ontzegd kan worden.

Zwaar(der) materiaal, daaronder bijvoorbeeld dumbels, losse schijven en dergelijke te verstaan, dienen tijdens de rustpauzes rustig en voorzichtig op de grond en niet op de banken neergelegd te worden, bij gebreke waarvan u de toegang tot (de sportschool van) Akky Fit, zonder recht op restitutie van (abonnements)gelden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, ontzegd kan worden.

Akky Fit raadt ieder lid aan om tijdens het sporten voldoende te drinken. Mede in verband met de veiligheid is het meenemen van glaswerk en/of koffie/thee en/of overige warme dranken in (de sportschool van) Akky Fit niet toegestaan. Het is wel toegestaan om zelf water en/of (alcoholvrije) sportdrank en/of shakes mee te nemen in (de sportschool van) Akky Fit. Zulks met uitzondering van het bargedeelte. In het bargedeelte van (de sportschool van) Akky Fit is het niet toegestaan om zelf meegenomen (eet en/of drink)consumpties te nuttigen, maar is het verplicht om deze, bij het gebruik ervan, van/bij Akky Fit te kopen.

Akky Fit adviseert u om tijdens het sporten in de sportschool van Akky Fit gebruik te maken van een (door u zelf mee te nemen) hartslagmeter (eventueel via een App op uw mobiele telefoon) en uw hartslag tijdens het sporten te (blijven) controleren.

Een lid van Akky Fit dient tijdens het bezoek aan (de sportschool van) Akky Fit op geen enkele wijze de orde en de rust te verstoren, alle door/namens Akky Fit gegeven instructies en/of aanwijzingen op te volgen en zich te houden aan de wet.

Een lid van Akky Fit dient zich ter zake de eigendommen, bijvoorbeeld met betrekking tot (het gebruik van) de fitness/sporttoestellen, als een ‘goed huisvader’ te gedragen.

Het nuttigen van alcoholische dranken in (de sportschool van) Akky Fit voorafgaand of tijdens het sporten is niet toegestaan. Het gebruiken en/of verhandelen en/of het bij zich hebben van, in de ruimste zin van het woord, stimulerende (spierversterkende) middelen en/of (andersoortige) doping en/of softdrugs en/of harddrugs in (de sportschool van) Akky Fit is ten strengste verboden. Overtreding van deze regel kan tot gevolg hebben dat u de toegang tot (de sportschool van) Akky Fit, zonder recht op restitutie van (abonnements)gelden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, ontzegd wordt en/of dat daarvan melding/aangifte bij de politie wordt gedaan.

Akky Fit is gerechtigd om dit huishoudelijk reglement eenzijdig te wijzigen.
December 2022